KözPont Újbudai Kulturális Kft.

    

Ügyvezető és művészeti vezető: Antal Nikolett

Közművelődési vezető: Szebeni Dóra

   
Székhely:
1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.

E-mail: kultura@ujbuda.hu
Telefon: +36 70 500 2657

Honlap: www.kozpont.ujbuda.hu

Adatvédelmi szabályzat
     
Bemutatkozás

   
2015 augusztusától a KözPontÚjbudai Kulturális Kft. folytatja az Újbudai Kulturális Intézet közművelődési és művészeti tevékenységét.

    

A XI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott a közművelődés feladatairól szóló 70/2012.(XI.27.)XI.ÖK rendeletében foglalt általános alapelvek a Kulturális Koncepció legfontosabb alaptételeit is meghatározzák.

   

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata kulturális alapelvei között:

 • figyelembe veszi a kultúrára és a művelődésre irányuló általános emberi igényt, annak közösségi és egyéni céljait, és a kerületben meglévő adottságait;
 • pozitív, tevőleges szerepet vállal a kulturális jog gyakorlásához szükséges feltételek megteremtésében;
 • céljait meglévő közművelődési intézményeinek működtetésével, a nevelési-oktatási intézmények ez irányú törekvéseinek támogatásával, közművelődési megállapodásokkal, illetve a kulturális és közművelődési folyamatokban részt vállaló civil, egyházi és nemzetiségi szervezetekkel valósítja meg;
 • a kultúrához való jogok biztosítása érdekében alapvető fontosságúnak tartja, hogy a kerületi városrészekben a polgárok részére hozzáférhető legyen az önkormányzati fenntartású közösségi színtér;
 • a reális társadalomképből kiindulva olyan kulturális jövőkép kialakítására törekszik, amely figyelembe veszi a magyar történelem kulturális örökségét és államiságunk 1000 éve alatt kialakult hagyományait;
 • ugyanakkor és a fenti kitétellel együtt figyelembe veszi a kultúra folyamatos változásait és új formáit, valamint ezekre megfelelően reflektál, és mindezekkel együtt kiemelten figyel arra, hogy minden generációt képes legyen megszólítani;
 • kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztály tanórán kívüli programjaira, kiemelten a felzárkóztatásban rejlő lehetőségekre;
 • kiemelt feladatának tekinti a nemzeti kultúra megőrzését, hagyományainak ápolását a magyarság önazonosság-tudatának megtartását, és ezen elvek közvetítését a jövő nemzedékei számára;
 • kiemelt feladatának tekinti a hagyományok tisztelete mellett azok állandó megújítását, a kortárs művészeti irányzatok feltérképezését, valamint a párbeszédet az aktuális trendekkel
 • feladatköre és szemléletmódja kettős: egyrészt a helyi kulturális élet magas színvonalú kezdeményezéseit igyekszik támogatni vagy éppen felkarolni, ugyanakkor a helyben élőket szem előtt tartva olyan országosan is elismert programokat szervez, amelyekkel más esetben az itt élők a kerület határain belül nem találkozhatnának
 • vallja, hogy a nemzetiségi és etnikai kisebbségek kultúrája a magyar kultúra szerves része, s hogy a kerületünkben élő nemzeti kisebbségek elidegeníthetetlen joga önazonosságuk megőrzése és fejlesztése. Ezért segíti és támogatja ünnepeik, rendezvényeik megtartását, tárgyi és szellemi kultúrájuk, hagyományaik megismertetését, ápolását, gyarapítását, továbbítását;
 • feladatának tekinti az európai és egyetemes kultúra értékeinek támogatását;
 • nem tesz különbséget, illetve nem állít fel rangsort a kultúra és a közművelődés egyes területei és megnyilvánulási formái között, ugyanakkor kiemelten figyelembe veszi a városrészek eltérő körülményeit, a helyi igényeket és az önkormányzatiságban rejlő lehetőségeket;
 • a közművelődési tevékenységet közszolgálatnak tekinti, nem választja el, sőt egységben szemléli a kultúra más területeivel, támogatja a tudományos és művészeti tevékenységet;
 • gondoskodik arról, hogy a kerület polgárai az önkormányzat által fenntartott intézményektől, az önkormányzat által támogatott programok szervezőitől és a kerületi média közvetítésével a kulturális és közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak;
 • gondoskodik a kultúra támogatásához szükséges források biztosításáról.
 • felelősséget érez környezetünk természet adta és ember alkotta értékeiért, vállalja ezek ápolását és óvását. A környezeti kultúra közvetítését a kultúra és a közművelődés szerves részének tekinti.
 • nem tesz különbséget az egyes művészeti ágak között egyik javára sem
 • vállalja, hogy szorosan együttműködik a kerület más kulturális szervezeteivel, valamint használja a rendelkezésére álló lehetőségeket (kooperáció helyi kulturális terekkel, véleményformálókkal, civil szervezetekkel)
 • szerepet vállal abban, hogy „hidat” képez a kultúra és az üzleti élet szereplői között azok egymásra találásában (pl. társasági adó adta lehetőséget, pályázatok)

    
Mindezeket figyelembe véve, az integrált szemléletű modellnek megfelelően, egy olyan intézményt kell létrehozni, ami a kultúrát, a kommunikációt, a médiát, az oktatást, a városmarketinget, a turizmust és a társadalmi konzultációt, sőt a tehetséggondozást is magában foglalja, mindezeket a területeket képes lefedni. Mindezen tevékenységén túl, illetve ezek segítségével a társadalmi felzárkóztatást támogató közművelődési tevékenységeket kiemelten kezeli.

    
Programjainkról részletesen a
www.ujbuda.hu lapon illetve a közösségi oldalainkon közzétett ajánlatokból is tájékozódhatnak.

    
Kulturális feladatokat ellátó telephelyeink:

      
Albertfalvi Hely- és Iskolatörténeti Gyűjtemény

Cím: 1116 Pentele u. 8.

Telefon: +361 208-6635

http://pontmagazin.hu/helyszinek/albertfalvi-hely-es-iskolatorteneti-gyujtemeny/

      

Albertfalvi Közösségi Ház, Etele Helytörténeti Gyűjtemény
Cím: 1116 Gyékényes u. 45-47.
Telefon: +361 204-6788

E-mail: akh@ujbuda.hu

http://www.pontmagazin.hu/albertfalva/

      
B32 Galéria és Kultúrtér
Cím: 1111 Bartók Béla út 32.
Telefon: +361 787-0039
E-mail: b32@ujbuda.hu

http://www.pontmagazin.hu/b32/

        

Gazdagréti Közösségi Ház
Cím: 1118 Törökugrató u. 9.
Telefon: +361 246-5253
E-mail: gkh@ujbuda.hu

http://www.pontmagazin.hu/gazdagret/

        
Karinthy Szalon
Cím: 1111 Karinthy Frigyes út 22.
Telefon: +361 209-3706

E-mail: karinthyszalon@ujbuda.hu

http://www.pontmagazin.hu/karinthyszalon/

        
Kelen Civil Közösségek Háza

Cím: 1119 Petzvál József u. 42.

Telefon: +361 206-6840

E-mail: kelencivilkozosseg@ujbuda.hu
http://pontmagazin.hu/helyszinek/kelen-civil-kozossegek-haza/

          
Kelenvölgyi Könyvtár
Cím: 1116 Bazsalikom u. 24.
Telefon: +361 228-7340

http://pontmagazin.hu/helyszinek/kelenvolgyi-konyvtar/

     
Kelenvölgyi Közösségi Ház
Cím: 1116 Kardhegy u. 2.
Telefon: +361 424-5363
E-mail: kkh@ujbuda.hu

http://www.pontmagazin.hu/kelenvolgy/

       
Őrmezei Közösségi Ház
Cím: 1112 Cirmos u. 8.
Telefon: +361 310-0644
E-mail: okh@ujbuda.hu

http://www.pontmagazin.hu/ormezo/

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA